Grad Shout Out: Congratulations 2020-21 CHE graduates!

Congratulations to our newest graduates:

Hadel Al Asafen, Esmeralda Bukuroshi, Nicolas Antonio Rodriguez Carunungan, Danmei Chen, Zahra Choolaei, Shreyas Choudhary, Ashutosh Desai, David Ferguson, Andrew Haddad, Yingnan He, Xin Huang, Alexander Imbault, Yiming Jing, Ian Alexander Elliot Johnston, Benjamin John Knapik, Jo-Wen Kung, Ka Yee Lam, Jong Ho Lee, Kris Leung, Zhaokun Liang, Mahd Sabir Mahmood, Zaker Mehrez, Dylan Mendonca, Alex Mulet Indrayanti, Renuka Avanthi Nandam, Shimona Narang, Jerry Ng, Michael Nguyen, Haoyu Nie, Michael Nwaeri, Wisdom Kelechi Okuidegbe, Vrita Patel, Yue Lun Shi, Amardeep Singh, Laura Smith, Muriel Soares, Mark Soberman, Ana Caroline Teixeira Trindade Motta, Dana Elena Umbrio, Heena Milind Vichare, Kacper Wojtkiewicz, Siena Wong, Yuanyuan Xie, Chenbo Xu, Tian Ai Zhu, and Jiang Zhu.